SIMULATORS FOR MILITARY AVIATION SIMULATORS FOR CIVIL AVIATION SIMULATORS FOR LAND FORCES ADVANCED APPS & COMPONENTS VRM SERVICES & TRAINING

PRESS RELEASE

EXHIBITIONS

CONFERENCES


WE IMPROVE YOUR TRAINING RESULTS

Virtual Reality Media SA.

CHEMIN DE LA CRÊTA 80,
1618 CHÂTEL-SAINT-DENIS,
SWITZERLAND
TEL.: +41 21 948 28 09
FAX.: +41 21 948 28 09

email: info(v)vrm.space

2019 Virtual Reality Media SA.

September 22, 2016

VRM: inovatívny exportér, ktorý šíri dobré meno Slovenska
V prílohe Doprava a logistika denníka SME bol uverejnený článok o exportných úspechoch a nových produktoch VRM.

Summary: The company Virtual Reality Media is a higly succesfull exporter of flight simulators with clients in 12 countries. Other sophisticated products are rTower (Remote Tower) system controlling distant airfields, and automatized industrial car control system. (From the article published in SME daily.)

Virtual Reality Media, a. s., Trenčín (VRM) je dodávateľ simulátorov vlastnej konštrukcie určených na výcvik používateľov leteckej a pozemnej techniky – vojenskej i civilnej. Počas vyše 20 rokov svojej existencie si firma vybudovala dobrú pozíciu na trhoch vyspelých krajín a ich strategických spojencov v treťom svete. Letecké simulátory od VRM, ktoré uspeli u v celosvetovej konkurencii u zákazníkov z 12 krajín (doposiaľ) okrem iného pomáhajú v teritóriách ako Irak či Afganistan pripravovať ich vlastných príslušníkov ozbrojených síl, a tým znižovať potrebu prítomnosti spojencov.

Spoločnosť VRM so slovenskými vlastníkmi a vlastným vývojom zamestnáva desiatky vysokokvalifikovaných ľudí. Výsledky ich práce sa priraďujú k exportu produktov s vysokou pridanou hodnotou, ktorý vo vyššej miere prináša prostriedky pre ekonomiku a rozpočet našej krajiny – prostredníctvom odvedených daní a spotreby zamestnancov. Firma od svojich počiatkov funguje v prostredí voľnej súťaže, bez akýchkoľvek politických väzieb; na domácom trhu i v zahraničí sa presadzuje kvalitou svojej ponuky. Možno povedať, že doterajšie úspechy spoločnosti VRM sú výsledkom jej vytrvalej cesty za napĺňaním vysoko stanovených cieľov a vízií, pri súčasnom rešpektovaní a využití daných reálnych možností.

VRM vstupuje v tomto roku do nových projektov v oblasti dopravy. Jedným z nich je „rTower“ (Remote Tower = vzdialená veža) – riadenie prevádzky a pozemnej dopravy na letisku cez vzdialený prístup. Tento jedinečný produkt vznikol na zákazku spoločnosti Hungarocontrol. Je určený najmä pre prípady výpadku systému riadenia prevádzky letiska, ale umožňuje tiež na diaľku riadiť letiská s malou alebo obmedzenou prevádzkou – bez potreby budovať na nich drahú infraštruktúru.

Spoločnosť VRM vstúpila aj do sféry automatického riadenia automobilov. Spolupracuje pritom s profesorom Branislavom Sitárom, špičkovým vedcom pôsobiacim vo výskumnom centre CERN a na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK. B. Sitár už v roku 2008 patentoval návrh automatického dopravného systému, v ktorom dopravu riadi centrálny počítač komunikujúci s palubnými počítačmi vozidiel. Samozrejme, za 8 rokov išiel vývoj vo svetedopredu. Projekt preto zahŕňa spoluprácu so silnými partnermi z priemyslu, ako aj využitie komponentov od špičkových dodávateľov.

Slovensko už mnohokrát prekvapilo – a spojenie vedy, výskumu a špičkových technologických firiem môže priniesť nielen medzinárodný úspech autorskému tímu a firme, ale aj prestíž a ďalšie zviditeľnenie Slovenska vo svete. Vznikajúce konzorcium sa preto o. i. pokúsi získať pre uvedený projekt aj podporu štátu.

Július Berith
predseda predstavenstva
– chairman
Virtual Reality Media

Bratislava, June 27, 2016

Zmenený obchodný priestor – a ako sa v ňom presadiť

Predseda predstavenstva VRM Július Berith sa v článku zamýšľa nad zmenami vo vzťahoch medzi zákazníkom a obchodníkom, úskaliami obchodovania so štátnymi inštitúciami a budovaním renomé firmy.

Summary: In today´s business environment, the buyer knows most information about the product in advance of negotiation, explains Júlis Berith, the VRM chairman. There is also a problem – too strict interpretation of anti-corruption rules that could halt the (government) buyer – supplier communication. (From the article published in Goodwill magazine.)

Globalizácia a internet zmenili svetový obchod. Za posledných 10 rokov sa nákupné správanie zákazníkov významne zmenilo. Je štatisticky dokázané, že pri nákupnom rozhodnutí dnes majú váhu približne 60 % informácie, ktoré si kupujúci získa z vonkajších zdrojov ešte pred prvým kontaktom s obchodníkom. Kupujúci dnes pozná potenciálneho dodávateľa a jeho produkty často lepšie než jeho vlastní obchodní agenti. V tejto situácii je mimoriadne dôležité, aby naše podnikateľské subjekty prispôsobili svoje správanie v obchode a marketingu a investovali svoj čas a peniaze do vhodných opatrení a procesov.

Faktory komplikovanosti
Ak náhodou pôsobíte v oblasti B2B, kde to druhé B je štátna organizácia, vidíte ďalší, nie veľmi pozitívny trend posledných rokov, pod ktorý sa podpísali mnohé korupčné aféry v európskych krajinách. Dodávatelia z privátneho sektoru sú vnímaní ako potenciálna korupčná hrozba. V mnohých prípadoch za obmedzila alebo úplne zastavila komunikácia štátnych zákazníkov s privátnym podnikateľským sektorom. Vznikajú paradoxné situácie, kedy napríklad v oblasti obranného priemyslu sa v zahraničnom obchode nemôžete spoľahnúť na pomoc štátu a každý váš úspech je doma okamžite podozrivý („komu koľko kto zaplatil?“). Na zahraničných trhoch však vidíme britského premiéra alebo amerického prezidenta angažovať sa vo veci podpory domáceho súkromného priemyslu. A pokiaľ ide o veľké štátne zákazky, často je tam situácia podobná.

Ako napriek tomu fungovať aj doma, aj v zahraničí
Veľmi významnú úlohu v tomto novom obchodnom svete hrá branding – budovanie značky, ovplyvňovanie trhu cez sociálne siete a lokálne médiá. Pri kontraktoch so štátnym sektorom je potrebné zostať apolitickým, budovať svoje „impérium“ pomaly, spoločne so svojím dobrým menom a kvalitnými službami. Aj politici a štátni úradníci by si však mali byť vedomí faktu, že ekonomický úspech krajiny je spojený s úspechom výrobcov a exportérov, ktorí v nej pôsobia a platia dane.

Príklad za mnohé – VRM
Virtual Reality Media, a. s., Trenčín (VRM) patrí svojou veľkosťou medzi menšie stredné podniky. Vzhľadom na produkty – letecké simulátory – je slovenský trh príliš malý na to, aby mohla firma prežiť lokálne. Už v roku 2000 jej vedenie pochopilo, že firma sa musí stať globálnym hráčom a vstúpiť na svetový trh. Pre úspech v zahraničí je však súčasne potrebné, aby firma bola úspešná aj doma. Keďže sa svojimi výrobkami významne orientuje na štátny sektor, potrebuje úspešné projekty.
Spoločnosť VRM si plní svoje záväzky voči orgánom finančnej a daňovej správy. V minulom roku získala certifikát „sociálne zodpovedný podnik“, ktorý jej udelilo Národné informačné centrum SR. Centrum podrobilo analýze viac ako 228 000 subjektov, pričom VRM patrí do skupiny len 8,9 % podnikov, ktoré vyhoveli kritériám.

Úspech v európskej súťaži firiem
Spomínané trendy ostatnej dekády sa VRM snaží sledovať a implementovať do aktivít svojho predaja. V posledných 5 rokoch sa firma zapojila aj do viacerých súťaží podnikov a získala niekoľko zaujímavých ocenení, ako Najlepší podnikateľ roka 2011 v kategórii inovácií v rámci súťaže EY, Diamanty Slovenského biznisu 2013 a 2014, ocenenia Superbrands za roky 2015, 2016...
V piatok 17. júna 2016 na galavečere v hoteli Marriott v talianskom Miláne získala VRM zlatú medailu ako národný šampión – National Public Champion of the RSM Entrepreneur of the Year (Podnikateľ roka) v prestížnej medzinárodnej súťaži European Business Awards 2015/2016. Július Berith
predseda predstavenstva
– chairman
Virtual Reality Media

December 16, 2015

Rozhovor s predsedom predstavenstva spoločnosti Júliusom Berithom.

Trenčín, December 16, 2015 – V magazíne Goodwill bol uverejnený článok o VRM v podobe rozhovoru s predsedom predstavenstva spoločnosti Júliusom Berithom.

Pulzujúci príbeh VRM: ľudia, inovácie, aj trochu šťastia

Summary: Július Berith, the Virtual Reality Media chairman, in the interview explains the roots of the success of the company, principles applied and lessons learnt. A big portion of business success is related to people you work with, believes Mr. Berith. (Published in Goodwill magazine.)

VRM Trenčín vyše 20 rokov úspešne vyvíja a dodáva simulátory pre rôzne typy leteckej a vojenskej techniky. O ceste k podnikateľskému úspechu nám porozprával jej zakladateľ, dnes predseda predstavenstva Július Berith.

O Kam sa zaraďuje Virtual Reality Media, a. s., z hľadiska ekonomickej výkonnosti, pozície na trhu, inovatívnosti?

S našimi 65 zamestnancami patríme medzi malé a stredné podniky. Ekonomická výkonnosť je relatívny pojem. Je totiž rozdiel hodnotiť firmu vyrábajúcu produkty na zákazku a firmu predávajúcu komerčné produkty.
Inovácie sú krvou našej spoločnosti, podmienkou nášho úspechu a nášho prežitia v súťaži s globálnymi hráčmi. To, čo určuje našu pozíciu na trhu a trh, kde pôsobíme, sú príležitosti.

O Ktoré vaše produkty sa najlepšie presadili u zákazníkov?

Náš najúspešnejší produkt je letový simulátor vrtuľníka Mi-17/Mi-171. Tento simulátor a aj všetky ostatné naše produkty sú výsledkom vlastného výskumu a vývoja – je to naša konštrukcia, náš softvér, riadiaca elektronika a z veľkej časti aj hardvér.

O Zmienky o spoločnosti VRM sa občas objavia v médiách, napríklad pri príležitosti podpisu novej zmluvy alebo odovzdávania zákazky niektorému zahraničnému odberateľovi. Vy osobne dosť často komunikujete s médiami najmä v súvislosti s oceneniami ako Podnikateľ roka, Diamanty priemyslu alebo Superbrands, ktoré ste v nedávnom období získali – za seba alebo za firmu. Je evidentné, že VRM je dynamická a exportne veľmi úspešná spoločnosť, a to aj na mimoeurópskych trhoch.

V súčasnosti viac než 90 % našich tržieb je zo zahraničia. Naše najsilnejšie trhy sú Alžírsko, USA, Afganistan, Irak. V posledných dvoch rokoch sa však orientujeme na krajiny V4, kde vznikajú trhové príležitosti, takže tento pomer sa môže v blízkej budúcnosti zmeniť. Príkladom môže byť naša súčasná výroba full-mission simulátora pre poľské vzdušné sily. Rád by som ešte zdôraznil jednu vec. Okolo nášho exportu do krajín, kde prebiehajú konflikty, ako Irak, Afganistan, je dosť otázok. Naše systémy sa však vyvážajú s exportnými licenciami SR, používajú sa na výcvik domácich pilotov a zostanú v krajine aj po skončení konfliktu. Ich poslanie je jasné – čím skôr bude domáca armáda vycvičená, tým skôr môžu opustiť krajinu spojenecké vojská.

O Môžete priblížiť genézu spoločnosti VRM a to, ako ste sa vy osobne dostali k podnikaniu v oblasti počítačov, virtuálnej reality a leteckých simulátorov? Ako sa vyvíjala vaša spoločnosť a podnikateľské aktivity?

Na túto otázku odpovedám veľmi rád, pretože ma vždy vráti v spomienkach na začiatok.
Ľudia obvykle chcú, aby minulosť ich kariéry zo spätného pohľadu bola dokonalá, všetky ich úspechy dôsledkom ich dokonalej stratégie a profesionálneho plánovania. Niekedy je až zábavné, keď sa otočia veci, ktoré sme robili intuitívne, na výsledky strategického plánovania a profesionálneho manažmentu. Podrobnosti o vzniku našej firmy a jej fázach vývoja nie sú príliš zaujímavé. Zaujímavý je pohľad na životný cyklus každého podniku, a to je niečo, čo ma neprestane fascinovať:
premena energie pulzujúcej vo vnútri podniku počas jeho vývojových fáz. Začína sa to obrovským nadšením, tímovou synergiou, obetovaním sa. Neskôr sa energia míňa na rast, profesionalizáciu, administratívu. Chuť sa mení na zodpovednosť a zodpovednosť na určitý stereotyp. Stereotyp spôsobuje, že sa začnú objavovať príznaky „chorôb“ typických pre koniec životného cyklu podniku.
Preto je mimoriadne dôležité mať okolo seba skvelý tím – najlepšie zložený z profesijne aj osobnostne rozdielnych ľudí, ktorí vám tieto príznaky pomáhajú objavovať, vedia navrhnúť „liečbu“ a v podstate podnik udržať čo najdlhšie vo fáze rastu. Na svete je len veľmi málo komplexne vyspelých a dokonalých ľudí, ale takmer každý človek má niektorú výnimočnú osobnostnú vlastnosť. Výzvou pre každého lídra je dokázať skombinovať tieto výnimočné vlastnosti na dosiahnutie cieľa.

O Z toho sa dá vyrozumieť, že vo vašej firme takýto dobre zladený tím funguje. Ktorých vašich spolupracovníkov a partnerov si osobitne vážite pre ich prínos?

Keby som ich mal vymenovať, bol by to dlhý zoznam. Táto firma má totiž dvoch akcionárov a 65 interných partnerov – našich zamestnancov, ktorí s nami zdieľajú spoločné ciele. Okrem toho je tu množstvo externých partnerov – agentov, subdodávateľov, zákazníkov..., ktorí nám tieto ciele pomáhajú naplniť.
Osobitne si vážim každého, kto sa dokáže postaviť za náš podnik aj v ťažkých časoch. Moja drahá manželka, kolegovia a partneri mi však určite prepáčia, keď budem menovať jedného z nich: Ing. Pavla Grmana. Človeka, ktorý je mojím priateľom od prvého ročníka trenčianskeho gymnázia a dnes je druhým akcionárom spoločnosti VRM a predsedom dozornej rady.

O Za vyše 20 rokov zaznamenala vaša spoločnosť výrazný rozvoj. Hovorili ste aj o výzve, ktorá stojí pred každým lídrom, a využití schopností pracovníkov. Ktoré boli podľa vás hlavné pohonné zdroje rozvoja firmy z hľadiska mentality?

Pokiaľ ide o rozvoj firmy, úprimne vám poviem, že to celkom takto nevnímame. Podľa našich predstáv sme mali byť dávno oveľa ďalej, než sme. Možno sú hlavnými zdrojmi tohto rozvoja a pohybu práve tie naše veľmi ambiciózne očakávania. Keď si tak spätne spomínam na všetky dosiahnuté úspechy firmy, vždy boli naše sny, očakávania a vízie ďalej. Rád hovorím:
„Snívajte a chcite vždy viac, ako môžete dokázať a dosiahnuť, oveľa viac, než na čo máte. Potom ak dosiahnete možno polovicu z vašich cieľov, bude to skvelý úspech.“
Ak hovoríme o ľuďoch, znamenajú pre nás obrovský potenciál, stavebný kameň nášho rozvoja a budúceho úspechu. Zároveň sú výzvou na hľadanie ich motivácie, udržateľného rozvoja ich spôsobilosti a vedomostí tvoriacich celofiremné know-how. Myslím si, že pre udržanie integrity firmy a jej ťah smerom k úspechu je vždy dôležité komunikovať vízie, ciele a stratégiu k ľuďom, ktorí tvoria podnik. Podnik totiž netvoria budovy, stroje a zamestnanci. V prvom rade sú to ľudia so svojimi snami, predstavami o vlastnom smerovaní... svojimi cieľmi.

O Aké boli scenáre vášho prenikania na zahraničné trhy? Považujete vaše rozhodnutia v tejto oblasti spätne za optimálne alebo by ste dnes niektoré veci riešili inak?

Intuitívne sme sa riadili situáciou na trhu. V 90-tych rokoch bola spolupráca s lokálnymi firmami na Slovensku, v ČR a Maďarsku oveľa intenzívnejšia ako neskôr, po roku 2000. V 90-tych rokoch sme založili pobočky v Českej republike a Maďarsku; najmä naša česká pobočka sa rozbehla veľmi nádejne. Nebyť nešťastných vnútorných nezhôd s našimi bývalými spoločníkmi, boli by sme oveľa úspešnejší v Česku ako na Slovensku. Zásady, ktorými sme sa riadili, boli teda vždy spojené s bežnými príležitosťami vyplývajúcimi z povahy trhového prostredia. Tým sa v podstate snažíme riadiť dodnes. Zároveň sa k tomu pridávalo čoraz profesionálnejšie pozadie: marketing, manažment a poradenstvo.
Niektoré rozhodnutia z minulosti boli optimálne, niektoré nie. Tie zlé boli väčšinou iba zle načasované. Od roku 2001 sme prenikali na trhy, ktoré ležia ďalej ako tie stredoeurópske. Začali sme s Jemenom, Angolou, Alžírskom, Kazachstanom, Ruskom... Na tieto prieniky sme už používali obchodných zástupcov a agentov z lokálneho prostredia danej krajiny. Oni vedeli pripraviť pôdu pre profesionálnu prezentáciu a pomôcť s prípravou technickej a komerčnej ponuky podľa štandardov zákazníka.

O Veľkú časť vašej produkcie leteckých a pozemných simulátorov dodávate ozbrojeným zložkám štátov. Aké sú vaše skúsenosti s partnermi zo štátnej sféry v rôznych krajinách?

Naše skúsenosti s obchodovaním a komunikáciou s partnermi zo štátnej sféry sa líšia podľa teritórií, v ktorých obchodujeme. Afrika, Ázia, Európa alebo USA majú medzi sebou výrazné rozdiely, ak hodnotíme nároky, výberové kritériá a pravidlá verejného obstarávania. V Európe je tendencia riešiť možné obchádzanie pravidiel, a to komplikuje výberový proces. Tendre sú mimoriadne administratívne náročné, ale pritom požiadavky na predmet obstarávania sú definované slabo. Ázijský zákazník rieši rozhodovanie vo finále tendra osobnými návštevami u dodávateľa a, rovnako ako Afričania, preferuje dodávky priamo od výrobcov. V USA majú často najlepšie definované technické požiadavky alebo aj cenu, za ktorú to chcú kúpiť – tam skutočne vyhráva najlepšie technické riešenie.

O Máte v tejto sfére partnerov, s ktorými by ste vaše vzťahy označili za nadštandardné?

Takéto partnerstvo vzniká a zaniká so zmluvným vzťahom. Globálny trend oddelenia inštitúcie nákupcu od koncového zákazníka spôsobuje, že zákazník často ani nemôže ovplyvniť výber dodávateľa. Napriek tomu sa snažíme o dlhodobý vzťah so zákazníkom vo viere, že jeho spokojnosť a jeho poradný hlas budú medzi hodnotiacimi kritériami súťaže. Toto je aj prípad našej spolupráce so Vzdušnými silami a Armádou SR.

O Silnými trhmi sú aj Čína a Rusko. Ako sa vám na nich v súčasnosti darí?

Rusko a Čína sú skutočne veľmi lukratívne trhy. Pridal by som k nim aj Indiu. V Číne sme trochu zmeškali vlak; v súčasnosti opatrne vstupujeme na tento trh cez nemeckého partnera. Rusko je skvelý trh a v minulosti sme celkom ideálne začali spolupracovať s výrobcom dopravných lietadiel Iľjušin. Žiaľ, fabrika sa dostala do existenčných problémov pre orientáciu Ruska na nákup lietadiel Boeing a Airbus a dobre rozbehnutá kooperácia sa zastavila. India je veľmi sľubný, hoci komplikovaný trh. Zdá sa však, že v budúcnosti môžeme mať k nemu dobrý prístup.

O Aké máte konkrétne plány a ambície z hľadiska ďalšieho rozvoja spoločnosti?

Chceme sa vrátiť intenzívnejšie na trh krajín V4 a vybudovať na Slovensku simulačné tréningové centrum pre celú V4 pre výcvik pilotov vrtuľníkov. Rozbiehame aktivity v oblasti bezpilotných lietadiel. Budujeme servisnú sieť ako spin-off s názvom VRM services. Postupne do našich produktov implementujeme najmodernejšiu platformu MATRICS, ktorá spája výhody simulačných, cloudových riešení a elektronického obchodu. Investujeme do rozvoja dcérskej spoločnosti vo Švajčiarsku. Všetky tieto aktivity sú prejavom našich ambícií „prekľučkovať sa“ medzi veľkými hráčmi a v simulačnom priemysle stáť na špičke technického rozvoja.

O Vráťme sa ešte k otázke vášho vnímania podnikateľských princípov. Aké cenné ponaučenia o prístupe k podnikaniu a k sociálnemu prostrediu, ktoré ste získali v uplynulých rokoch, by ste zdôraznili a posunuli ďalším? Ktoré princípy považujete za svoje a riadite sa nimi?

Je ich veľa za tých 25 rokov. No najkrajšie ponaučenie je, že medzi každým človekom a jeho okolím existuje vzájomný a nezanedbateľný vplyv určujúci ich ďalší vývoj: človek formuje svoje okolie a okolie formuje človeka. Čím je vplyv človeka na jeho okolie väčší, tým väčšie je jeho okolie a tým zodpovednejší musí byť voči svojmu okoliu. Okolie môže byť nejaká entita spoločnosti, ako sú rodina, podnik, mesto, štát, spoločenstvo krajín – v našom prípade Európska únia. Poviem vám jeden pozitívny prípad vzájomného vplyvu. „Ja radšej zaplatím vyššie dane nášmu mestu, keď vidím, že za to od mesta dostávam lepšie služby.“ Tento výrok pochádza zo Švajčiarska. Je možné naštepiť niečo takéto do slovenskej hlavy? Tí, čo pôsobia v politike a vo verejnej správe, by sa mali zamerať na vzdelávacie a propagačné programy podporujúce prevenciu a spoločenskú zodpovednosť – a nie na represívne administratívne opatrenia, ako je sprísňovanie zákonov. Ľudia v biznise by mali začať vnímať intenzívnejšie svoj vplyv na okolie a svoju spoločenskú zodpovednosť voči svojej rodine, firme, zamestnancom, mestu, krajine... Poctivý prístup, rozvoj pracovných príležitostí v okolí podporujú školstvo, terciárnu sféru obchodov a služieb...

O Máte podnikateľské vzory?

Podnikateľský vzor? Niektorí ľudia ma v minulosti inšpirovali. Dnes sú mojimi osobnými hrdinami mladí ľudia idúci za svojím snom nehľadiac na nástrahy tohto sveta. Ľudia, ktorí dokážu vymyslieť a naprogramovať špičkovú aplikáciu pre smartfóny a za krátky čas predať milióny aplikácií, vyšplhať a udržať sa medzi megakonkurenciou.

O Môžete priblížiť aj váš osobný život? Vaše hobby, rodinný život, to, ako trávite voľný čas?

Mám tri dospelé deti – dve dcéry a syna – plus dcérku v puberte; skvelú rodinu, s ktorou sa rád delím o svoj voľný čas. Raz za čas, keď s manželkou chceme zažiť pocit výnimočnosti, niekde spolu „ujdeme“ a znova si urobíme medové týždne. Vtedy milujem nakupovanie s ňou a zbožňujem iskierky radosti v jej očiach. Objavujeme spolu krásne miesta na mape a vychutnávame si dobré jedlo a skvelé víno. Pri tom relaxujem najlepšie. Okrem týchto vzácnych okamihov sa stále snažím zachovať si vzťah k akémukoľvek umeniu, ktoré má šťavu, hlavne k hudbe, výtvarnému umeniu, divadlu, filmu... Mám veľmi rád šport. Mám nádherný bicykel, krásny snoubord – limitovanú verziu, golfové palice urobené na mieru a tenisovú raketu ľahučkú ako pierko. Minimálne dvakrát som už tieto veci aj použil – takže moje ďalšie hobby je plánovanie, ako a kedy ich použijem znovu. Pripravil: Juraj Filin

December 16, 2015

Predstavitelia VRM ocenení Ďakovnými medailami SNA

Trenčín, December 16, 2015 – Dňa 21. novembra 2015 bola predsedovi predstavenstva VRM Júliusovi Berithovi, členom predstavenstva Vladimírovi Šimanskému, Jozefovi Beňačkovi a predsedovi dozornej rady Pavlovi Grmanovi na základe návrhu občianskeho združenia Klub navigačného lietania Air Sympatia - koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally so sídlom na letisku v Trenčíne a z rozhodnutia prezídia športového zväzu Slovenský národný aeroklub generála M. R. Štefánika so sídlom v Žiline, udelená Ďakovná medaila Slovenského národného aeroklubu generála M. R. Štefánika ako poďakovanie za aktívnu podporu slovenského vrcholového leteckého športu.

Predmetné medaile boli slávnostne odovzdané oceneným osobne predsedom Klubu navigačného lietania Air Sympatia JUDr. Štefanom Vittekom dňa 16. decembra 2015 v priestoroch spoločnosti VRM.

September 14, 2015

European Business Awards 2015/16

Trenčín, September 14, 2015 - Virtual Reality Media a.s. has been selected as a National Champion representing Slovakia in the 2015/16 European Business Awards. VRM competed with the best businesses in country to win the accolade of representing Slovakia in The RSM Entrepreneur of the Year Award.

September 3, 2015

A great step forward for VRM at SIAF 2015

Trenčín, September 3, 2015 – The biggest local event of the year for aviation public, Slovak International Air Fest 2015 (SIAF 2015), took place during the last weekend of August in Sliač, a Slovak Air Force Base. VRM made its presence count by sharing a booth in the VIP sector together with Sikorsky Aircraft Corporation. The objective was for both companies to use the opportunity and promote their products and core business activities to a wider professional audience as well as general public attending the Air Fest.

At SIAF Mr. Martin Glváč, the Slovak Minister of Defense, announced that in conjunction with the procurement of 9 Black Hawk helicopters from the U.S. Government the Slovak Ministry of Defense is about to sign an agreement with Sikorsky Aircraft Corporation that will help form the basis for a unique simulation training center to train Black Hawk helicopter pilots. Mrs. Caroline Vandedrinck, the Vice President of Sikorsky for Europe and Central Asia stated that based on the Framework Agreement to be signed with the Slovak MoD Sikorsky will deliver to Slovakia an industrial content that will include state-of-the-art UH-60M Black Hawk full flight simulator and possibly other training aids. The simulator will be delivered in close cooperation with VRM and will serve the Slovak Air Force as well as other Black Hawk operators in Europe.

June 25, 2015

VRM among general partners of GLOBSEC 2015

Trenčín, June 25, 2015 – The jubilee 10th edition of GLOBSEC, Leading Security and Foreign Policy Forum in Central Europe, took place in Bratislava, Slovakia, from 19th to 21st of June 2015. VRM contributed to the great success of the event actively by being one of the General Partners as well as bringing statements and speeches of its representatives to the audience.

GLOBSEC 2015 has been visited by more than 1,000 guests from 70 countries that attended discussions at Kempinski Hotel River Park. Speakers expressed their professional speeches to both political and general public audience. The event got also a big attention from the media representatives counting 200 of them from 35 countries.

April 22, 2015

Virtual Reality Media participating at ITEC 2015 in Prague, Czech Republic

Trenčín, April 22, 2015 - VRM as a member of SYNERCO will be present as an exhibitor at ITEC 2015, an annual forum for representatives from the military, industry and academia to connect and share knowledge with the international training , education and simulation sectors.
The event will be held in Prague, Czech Republic from April 28 to April 30 at the PVA Expo Area.
Among other products, technologies and services, SYNERCO SA will be demonstrating its Mi-17 Advanced Aviation Training Device.
SYNERCO SA is looking forward to your visit at the booth number 3A-135.

February 5, 2015

Virtual Reality Media získalo prestížne ocenenie Business Superbrands

Trenčín, February 5, 2015 - Komisia expertov Business Brand Council, programu Slovak Superbrands udelila cenu Slovak Business Superbrands Award 2015 našej spoločnosti Virtual Reality Media, a.s. Zaradili sme sa tak do skupiny elitných značiek, ktoré reprezentujú úspešný rozvoj a dynamické vylepšovanie brand image. Veríme, že táto cena je pre našich zákazníkov a partnerov potvrdením našej kvality a povzbudením pri ich každodenných rozhodnutiach.
O udelení Business Superbrands Award rozhoduje expertná skupina Business Brand Council na základe verejného prieskumu, zrealizovaného renomovanou agentúrou GfK. Členmi Brand Council- u sú najuznávanejší odborníci z oblasti marketingu, komunikácie a reklamy.

August 29, 2014

Anketa Slovak Golden Wings

Trenčín, August 29, 2014 - Virtual Reality Media, a.s. (VRM) bola nominovaná v ankete Národná cena letectva Slovenskej republiky Slovak Golden Wings na ocenenie v kategórii Letecký priemysel SR za rok 2013. Do nominácie spoločnosť VRM dostal projekt "Vývoj a výroba leteckých výcvikových zariadení pre US ARMY PEO STRI." Slávnostný galavečer prebehol 29. augusta 2014 v budove Štátnej opery v Banskej Bystrici v predvečer Medzinárodných leteckých dní Slovak International Air Fest (SIAF 2014).

May 27, 2014

Two Mi-17 simulators delivered to the U.S. Army

Trenčín, May 27, 2014 - Two simulators of the Mi-17 multi-purpose helicopter manufactured by Virtual Reality Media, a.s. were handed over to representatives of the U.S. Army on May 21, 2014, in the premises of the company in Trenčín, Slovakia. Simulator Mi-17 FTD (Flight Training Device) and simulator Mi-17 CPT (Cockpit Procedures Trainer) were delivered within the contract that was signed in 2013. They will be installed at the U.S. Army Aviation Center of Excellence, Fort Rucker, Alabama, USA. Their usage will be in training of the U.S. army pilots as well as of pilots from Afghanistan and other countries.

There are two more high-fidelity Mi-17 simulation devices to be delivered to the customer and the total value of the contract is 10 mil. USD. This contract is the first successful entry of a product of the Slovak defence industry into the military market directly in the USA.

May 23, 2014

VRM participated at GLOBSEC 2014

Trenčín, May 23, 2014 – Virtual Reality Media a.s. (VRM), producer of simulation technology, participated at the Global Security Forum GLOBSEC 2014, held on May 14 through 16, 2014, in Bratislava, Slovakia.
For almost a decade, GLOBSEC has been giving a Central European twist to the strategic debate on transatlantic foreign policy and security. With the participation of over 800 stakeholders from more than 60 countries, GLOBSEC is today one of the most visible and vibrant foreign policy and security platforms in Europe and North America. The main topic of the conference was the situation in Ukraine. Other topics included the European Parliament elections, the “rise and fall” of political Islam, the future of the EU’s Eastern Partnership and developments in the Western Balkans. During the show we have promoted simulation solutions of our synthetic training devices for fixed and rotary-wing aircraft, ground simulators and training devices.
VRM was main partner of the event as the only Slovak defense industry company. General Director of VRM Vladimír Šimanský discussed prospective projects of defense and industrial co-operation in the region at one of the panel discussions. Panelists discussed common acquisitions in Visegrad as the key to successful defense co-operation in the region and ways to enable local industries to benefit from it. VRM presented its initiative on the V4 level to support existing training assets, participate in production of new flight training devices for newly acquired aircrafts in V4 countries and to coordinate the V4 simulation industry in support of the joint flight training initiative within the V4. VRM provides flexibility in providing highly customer tailored solutions, reliability and cost effectiveness thanks to the set of technical skills and know-how which was developed during 20 years in the simulation business.
VRM is the premium supplier of simulation and training systems, providing qualified training, installation and services as well as comprehensive support through the life-cycle of the delivered simulators. VRM is member of SYNERCO SA. SYNERCO SA is a partnership consisting from Virtual Reality Media, a.s. (VRM), Slovak company and Aeronautical System Engineering (ASE), US based company. SYNERCO SA is headquartered in Fribourg, Switzerland.

February, 2014

World class simulators from Trenčín

Trenčín, February, 2014 - Slovak company Virtual Reality Media, a.s. (VRM) from Trenčín entered the American market. An article about successful establishment of VRM on the American market has been issued in the February volume of the Magazine of Slovak Ministry of Defense.

2014

Projekt - Výskum metód simulovania lietadlových systémov pre letecké simulátory najvyššej kategórie

November 19, 2013

Armáda USA nakupuje od slovenskej high-tech spoločnosti ďalšie letecké simulátory pre viacúčelové vrtuľníky Mi-17

Trenčín, November 19, 2013 - Trenčianska spoločnosť Virtual Reality Media, a.s. (VRM) pôsobiaca v oblasti vývoja a výroby simulačných technológií získala v týchto dňoch v poradí už svoj 3. kontrakt od Armády USA na dodávku 4-och najmodernejších leteckých simulátorov v dvoch rôznych technických vyhotoveniach v celkovej hodnote viac ako 10 miliónov USD.
Simulátory určené pre výcvik pilotov vrtuľníkov Mi-17 budú dodané v priebehu roku 2014. Dve výcvikové zariadenia budú inštalované na vojenskej leteckej základni Fort Rucker, Alabama, v USA a ďalšie dve smerujú do Kábulu v Afganistane. Slovenský výrobca sa tak bude môcť pochváliť dodávkou už 8-mich leteckých simulátorov Mi-17 pre toho istého zákazníka v celkovej hodnote viac ako 20 miliónov USD.
Spoločnosť VRM tiež participovala na vývoji a výrobe 3-roch simulátorov pre vojenské taktické dopravné lietadlá G222/C-27, ktoré boli prostredníctvom Armády USA dodané a inštalované v Afganistane v roku 2012. Lietadlo s označením G222 je predchodca nového modelu taktického dopravného lietadla C-27J, ktorého obstaranie zvažuje aj MOSR.

2013

Hviezdy deťom 2013

Akciu organizovanú našim klubom a jeho partnermi uzavrelo sobotňajšie odovzdávanie šekov. Aj tento ročník sa stal rekordným, keď na charitatívne účely putuje 20 130 €. Dnes už tradičné podujatie potvrdilo aj v tomto roku, že je jednou z hlavných akcií leta nielen v našom regióne. Svojou účasťou to potvrdili aj zúčastnení športovci a tisícky fanúšikov na Mierovom námestí v Trenčíne. Počas piatich rokov sme s podporou našich partnerov dali na charitatívne účely 62 518 €.October 2, 2013

Diamonds of Slovak Bussiness Awards 2013 Diamonds of Slovak Bussiness Awards 2013

Bratislava, October 2, 2013 - Enterprise investors and Profit magazine organized a competition of the most dynamically growing companies. Virtual Reality Media, a.s. was awarded the 3rd place among ...

Read more in pdf >>

June 12, 2013

Success Story - Virtual Reality Media

Trenčín, June 12, 2013 - The head of VRM’s board of directors, Mr. Július Berith, was interviewed for the online version of Slovak daily economic newspaper „Hospodárske noviny“ as a part of their series called „Success Story“ that brings information about successful and innovative Slovak companies.


Click here to see the full video in Slovak language >>

2012

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EUPrehľad zmlúv >>

September 18, 2012

Diamonds of Slovak Business Awards 2012

Bratislava, September 18, 2012 - The fourth volume of „Diamonds of Slovak Business" chart that rates dynamic growth of Slovak companies has its winners. The competition is organized by Slovak business maganize Trend and Enterprise Investors company.
The chart annually offers a relevant overview of Slovak business enterprise. Results were announced during a ceremonial event held in Bratislava. Virtual Reality Media as a nominee in „Most dynamically growing company of Central Slovakia" category finised in second place and was awarded a prize. The competition consisted of companies founded at least in 2008 reaching annual revenues from 2 to 20 mil. Euros and operating with positive financial records in last two years. Companies were evaluated on basis of sales increase and performance during the period from 2009 to 2011.
O udelení Business Superbrands Award rozhoduje expertná skupina Business Brand Council na základe verejného prieskumu, zrealizovaného renomovanou agentúrou GfK. Členmi Brand Council- u sú najuznávanejší odborníci z oblasti marketingu, komunikácie a reklamy.

Trenčín, January 25, 2019


Výzva na predloženie ponuky AEP - "Aerodynamický a energetický koncept prostriedku"


Naša spoločnosť Virtual Reality Media, a.s., Rybárska 1, 911 01 Trenčín, IČO 36 318 388, vyzýva ku predloženiu cenovej ponuky s názvom: Aerodynamický a energetický koncept prostriedku.

Kompletné znenie Výzvy na predloženie cenovej ponuky nájdete tu:Zobraziť výzvu >>Trenčín, December 18, 2018


Výzva na predloženie ponuky - "Identifikácia lietadla vhodného pre zástavbu energeticky šetrného pohonu"


Naša spoločnosť Virtual Reality Media, a.s., Rybárska 1, 911 01 Trenčín, IČO 36 318 388, vyzýva ku predloženiu cenovej ponuky s názvom: „ Identifikácia lietadla vhodného pre zástavbu energeticky šetrného pohonu “.

Kompletné znenie Výzvy na predloženie cenovej ponuky nájdete tu:Zobraziť výzvu >>Trenčín, March 18, 2019


Výzva na predloženie ponuky - "Projektová dokumentácia krídla lietadla vhodného pre zástavbu energeticky šetrného pohonu"


Naša spoločnosť Virtual Reality Media, a.s., Rybárska 1, 911 01 Trenčín, IČO 36 318 388, vyzýva ku predloženiu cenovej ponuky s názvom: „ Projektová dokumentácia krídla lietadla vhodného pre zástavbu energeticky šetrného pohonu “.

Kompletné znenie Výzvy na predloženie cenovej ponuky nájdete tu:Zobraziť výzvu (pdf) >>

Zobraziť výzvu (excel) >>Trenčín, March 18, 2019


Výzva na predloženie ponuky - "Prototyp pre pozemné a letové skúšky"


Naša spoločnosť Virtual Reality Media, a.s., Rybárska 1, 911 01 Trenčín, IČO 36 318 388, vyzýva ku predloženiu cenovej ponuky s názvom: „ Prototyp pre pozemné a letové skúšky “.

Kompletné znenie Výzvy na predloženie cenovej ponuky nájdete tu:Zobraziť výzvu (pdf) >>

Zobraziť výzvu (excel) >>Trenčín, March 19, 2019


Výzva na predloženie ponuky - "Hardwarové vybavenie konštrukčnej kancelárie"


Naša spoločnosť Virtual Reality Media, a.s., Rybárska 1, 911 01 Trenčín, IČO 36 318 388, vyzýva ku predloženiu cenovej ponuky s názvom: „ Hardwarové vybavenie konštrukčnej kancelárie “.

Kompletné znenie Výzvy na predloženie cenovej ponuky nájdete tu:Zobraziť výzvu (pdf) >>

Zobraziť výzvu (excel) >>Trenčín, March 19, 2019


Výzva na predloženie ponuky - "CAD systém - 3 licencie"


Naša spoločnosť Virtual Reality Media, a.s., Rybárska 1, 911 01 Trenčín, IČO 36 318 388, vyzýva ku predloženiu cenovej ponuky s názvom: „ CAD systém - 3 licencie “.

Kompletné znenie Výzvy na predloženie cenovej ponuky nájdete tu:Zobraziť výzvu (pdf) >>

Zobraziť výzvu (excel) >>December 03-06, 2012

Interservice/Industry Training, Simulation and Education Conference (I/ITSEC)Location of I/ITSEC 2012
Orange County Convention Center
West Hall
9800 International Drive

16 June, 2011

Shortcut to VLU MO SR

Shortcut to VLU MO SR document which was presented during the139th meeting of the Air Forces Flight Safety Committee in Bratislava, Slovakia

GALLERY

Handover of a G222 FLT simulator

GALLERY

Diamonds of Slovak Business Awards 2012

GALLERY

Handover Mi-17 Iraq

GALLERY

Our team successfully completed the installation of the FTD Mi-17 CT in Taji, Iraq