Záleží nám na spokojnosti zamestnancov

Naša starostlivosť pokrýva ich reálne potreby hneď v niekoľkých oblastiach:

A. Možnosť organizovať si pracovný čas a pracovné prostredie

Veríme, že k pracovnej pohode aj produktivite pomôže, ak zamestnancom umožníme plánovať si pracovný čas podľa ich potrieb a zároveň im umožníme podieľať sa aj na vytváraní pracovného kolektívu.

ü  Pružný pracovný čas 

ü  Každý z nás sa môže podieľať na vytváraní nášho tímu. Za úspešné odporúčanie nového kolegu ponúkame finančnú odmenu

B. Firemné podujatia

Organizujeme rôzne firemné aktivity a teambuildingy, čím budujeme vzťahy zamestnancov a navzájom sa bližšie spoznávame. 

ü  Vianočná kapustnica

ü  Deň detí /Family day

ü  Turistika

C. Veľké udalosti si vážime

Veľké udalosti si podľa nás zaslúžia extra pozornosť.

ü  Príspevok pri narodení dieťaťa

ü  Príspevok pri životnom jubileu

ü  Jednorazový príspevok pri odchode do dôchodku 

ü  Vecný dar a vernostné odmeny pri pracovnom jubileu

ü  Odmena darcom krvi 

D. Ďalšie výhody pre našich zamestnancov

ü  Chápeme, že v živote sú dôležité istoty, preto našim zamestnancom poskytujeme Príspevok na DDS až do výšky 3 % zo základnej hrubej mzdy bez povinnosti vlastného sporenia.

ü  Stravné na každý deň je pre nás samozrejmosťou.

ü  Za prácu počas pracovnej cesty do rizikovej krajiny vyplácame rizikový príplatok. 

ü  Štvrťročná odmena