Úspech spoločnosti je v ľuďoch

Za úspechmi spoločnosti Virtual Reality Media, a.s. sa skrýva tvrdá práca, úsilie a kvalita každého zamestnanca pracujúceho pre spoločnosť. Naplnenie cieľov spoločnosti je priamo spojené so skúsenosťami a schopnosťami našich zamestnancov. Vo Virtual Reality Media, a.s. získaš jedinečnú možnosť realizovať sa v tak unikátnej oblasti akou sú simulačné technológie na báze virtuálnej reality. Ponúkame pracovné miesta skúseným odborníkom, ale aj ambicióznym absolventom. Ak sa chceš stať súčasťou nášho tímu, pošli nám svoj životopis na hr@vrm.sk

AKTUÁLNE PRACOVNÉ POZíCIE:

VRM dlhodobo hľadá mladých, šikovných ľudí na posilnenie svojho SW a Konštrukčného tímu . Ak máš záujem stať sa našim kolegom a baví ťa vývoj softvéru v C++ alebo C#, prípadne si strojný alebo elektro konštruktér so zameraním na leteckú/pozemnú simulačnú techniku, tak nás neváhaj kontaktovať na e-mail: info@vrm.sk

Náš výberový proces:

 • Prihláste sa na pozíciu, ktorá Vás zaujala.
  Hneď po prihlásení dostanete od nás email s potvrdením, že sme Váš životopis dostali. My ho následne posúdime a vyhodnotíme.
 • V prípade, že Vaše skúsenosti spĺňajú požiadavky na danú pozíciu, budeme Vás kontaktovať (telefonicky alebo emailom) a dohodneme sa na ďalšom postupe.
  Ak náhodou hľadáme u kandidátov iné skúsenosti ako sú Vaše, budete informovaný o našom rozhodnutí emailom. Vyjadrenie od nás dostanete v každom prípade.
 • Na pohovore sa stretnete s priamym nadriadeným pozície a s Recruiterom.
  Snažíme sa o navodenie príjemnej atmosféry a o lepšie spoznanie sa – budeme sa rozprávať o Vašich skúsenostiach, očakávaniach od novej práce a detailoch našej pracovnej pozície.
 • Niekedy sa stane, že sa s Vami chceme stretnúť aj na ďalších kolách výberového procesu.
  Nech je už rozhodnutie z našej strany akékoľvek, budeme Vás o ňom informovať.
 • Ak sa nám Vaše skúsenosti a znalosti páčia a vnímame Vás ako skvelého kandidáta na pracovnú pozíciu, môžete očakávať našu ponuku.
  V prípade, že ste neuspeli – nevadí, môžete to skúsiť opäť inokedy.

Zoznam osobných údajov, rozsah a účel spracovania

Vo vzťahu k záujemcom o zamestnanie sú spracované nižšie špecifikované osobné údaje na nasledujúce účely: 

ÚČASŤ NA POHOVORE – spracúvanými osobnými údajmi sú:

» meno, priezvisko a titul, 
» trvalé bydlisko, 
» súkromný e-mail a telefón,
» údaje uvedené uchádzačom o zamestnanie v životopise, v motivačnom liste. 

Poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom vyššie je potrebné na plnenie predzmluvných vzťahov, a to v zmysle § 13 ods. 1 písm. zákona č. 18/2018 Z.z. v plnom znení (ďalej len ako „Zákon“) a článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „Nariadenie“). 

Poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a nie ste povinný ich poskytnúť. Sú však nevyhnutné na plnenie predzmluvného vzťahu týkajúceho sa plnenia pracovnoprávnych povinností a bez ich poskytnutia nie je možné zmluvu uzatvoriť. 

EVIDENCIA V DATABÁZE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE – spracúvanými osobnými údajmi sú:

» meno, priezvisko a titul,
» súkromný e-mail a telefónne číslo,
» údaje uvedené uchádzačom o zamestnanie v životopise a v motivačnom liste.

Ak nedôjde k vzniku pracovnoprávneho vzťahu a máte záujem ostať v databáze záujemcov o prácu, poskytnutie osobných údajov je potrebné v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona a článku 6 ods. 1 písm. a) a článku 7 Nariadenia. 

Poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a nie ste povinný ich poskytnúť. Sú však nevyhnutné na zasielanie ponúk na prácu a bez ich poskytnutia uvedené informácie nedostanete. Dané osobné údaje budú uchované po dobu 12 mesiacov. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované.