VRM logo

Trenčín, March 19, 2019

Výzva na predloženie ponuky - "CAD systém - 3 licencie"

VRM logo

Trenčín, March 19, 2019

Výzva na predloženie ponuky - "Hardwarové vybavenie konštrukčnej kancelárie"

VRM logo

Trenčín, March 19, 2019

Výzva na predloženie ponuky - "Prototyp pre pozemné a letové skúšky"

VRM logo

Trenčín, March 18, 2019

Výzva na predloženie ponuky - "Projektová dokumentácia krídla lietadla vhodného pre zástavbu energeticky šetrného pohonu"

VRM logo

Trenčín, Jan 25, 2019

Výzva na predloženie ponuky AEP - "Aerodynamický a energetický koncept prostriedku"

VRM logo

Trenčín, Dec 18, 2018

Výzva na predloženie ponuky - "Identifikácia lietadla vhodného pre zástavbu energeticky šetrného pohonu"